Právě si prohlížíte Plzeň známá neznámá: Poklopový jez Křimice

Plzeň známá neznámá: Poklopový jez Křimice

Hned pod křimickým zámkem, přímo na toku řeky Mže, stojí jeden velmi zajímavý technický unikát! Jedná se o poslední plně dochovaný a funkční poklopový jez od vynálezce a konstruktéra Jana Záhorského. Volně přístupná památka se stala námětem pro další díl série Plzeň známá neznámá.

Tento unikátní jez pochází již z roku 1911 a přitom patent byl schválen teprve na přelomu let 1906 a 1907. Autorem kompletního technického řešení byl český inženýr a vysokoškolský pedagog Jan Záhorský.

Tento jez navrhl jako pohyblivý, tedy jako zařízení, které může aktivně regulovat výšku zadržené vody. Dnes se většina pohyblivých jezů dělá tak, že klouby jezu jsou umístěny ve spodní části a technické zázemí někde bokem (novodobý pohyblivý jez si můžete prohlédnout přímo v Plzni krátce před přítokem Radbuzy ve Štruncových sadech). Tady je to však zcela obráceně.

Inženýr Záhorský umístil veškeré technické zařízení na nýtovaný most, který překlenuje řeku. Z tohoto mostu jsou pak ovládány tři takzvané poklopy, tedy pohyblivé hradicí desky, které je možné nadzvednout a tím zvýšit hladinu zadržené vody, anebo úplně vytáhnout a nechat všechnu vodu odtéct. Poklopy jsou umístěny na kmenném lóži, po kterém se pohybují. Z 14 metrů vysokého mostu pak vychází samotná ramena – takzvané slupice a také tu visí řetěz.

Řez poklopovým jezem
Řez poklopovým jezem
Zdroj: https://www.lvvc.cz/dokumenty/dokumenty/331.pdf

Zajímavé je i ovládání celého zařízení. Na nýtovaném mostě nad jezem je umístěn kolejový vozík, který disponuje otočným zařízením, či motorem. Přes jeho spojku je možné se napojit na jeden ze tří poklopů a otáčením nadzvednout celou desku. Nadzvedávání probíhá přes řetěz, slupice se pak otáčí v kloubech. Poté je možné vozík posunout a pokračovat tak i na dalších poklopech.

Unikátní technické řešení šetří celé zařízení tím, že je umístěno nad jezem a nikoli v komplikovaném prostředí pod samotným jezem. Díky tomu je také lehce dostupné. Horší to je s údržbou, jelikož je celý systém relativně komplikovaný.

Jez zde byl postaven kvůli lobkovické hydroelektrárně, která dodávala proud nejen zdejšímu zámku, ale především jeho zázemí. Z původně nejméně šesti postavených poklopových jezů v Čechách se do dnešního dne dochoval plně funkční a stále sloužící svému účelu již jen tento v Křimicích.

Až budete toto unikátní technické dílo prozkoumávat, podívejte se i kolem něj. Krom zámku, který dominuje celému prostoru, tu naleznete například starý panský mlýn, který sloužil přímo majitelům zámku. U něj vede poměrně úzký náhon na jeho dnes již neexistující mlýnská kola. Z celé stavby se dochovaly jen dvě zdi, nicméně, jeho historie je tak zajímavá, že se sem s kamerou ještě vrátíme.

Nepřehlédnutelná je také barokní socha světce, který má skvělý výhled na poklopový jez. Jedná se o unikátní sochařské dílo, které pochází již z přelomu 17. a 18. století! Ačkoli této soše schází tradiční atribut pěti hvězd kolem hlavy, už dle jeho přítomnosti u řeky a oblečení poznáme, že se jedná o svatého Jana Nepomuckého.

Zajímavé odkazy:
Historické vydání časopisu z roku 1908, kde se o tomto novém vynálezu mluví
Zajímavostí pohyblivých jezů

Napsat komentář