Zestínu z.s. je dobrovolný spolek lidí, kteří mají sílu a energii na to, vytvářet kulturu, zábavu a poznání pro druhé. Naše aktivity jsou široké, od pořádání komentovaných vycházek po městě, přes přednášky, kreativní workshopy pro děti i dospělé, autorská čtení až po dobrovolnické činnosti spojené s péčí o kulturní místa v krajině. Od roku 2015 se například staráme o hradní zříceninu Věžka. Od roku 2018 jsme navázali spolupráci se Skautským institutem v Plzni a podařilo se nám společně získat spolkový prostor. Ten máme na adrese Americká 29 v Plzni a aktuální seznam akcí naleznete zde.

Tým spolku při práci na zřícenině hradu Věžka
Tým spolku při práci na zřícenině hradu Věžka

Nabízíme zázemí a prostor pro všechny kreativní lidi, kteří se chtějí podílet na kulturním životě svého okolí. Náš spolek je otevřen a vždy připraven přijmout další projekt a člověka a pomoc mu s realizací jeho záměru.

Spolek se zrodil pod názvem PCFU (Plzeňské Centrum Filosofie a Umění) v prosinci roku 2011 a od té doby se snaží specifikovat své cíle, přinášet kulturu do míst kde schází a pracovat na prostoru, kde se bude moci každý kulturně vyžít a najít svůj potenciál.

Oficiálně bylo PCFU založeno rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR ze dne 26. 6. 2012. Ustanovující valná hromada proběhla 7. 9. 2012. Spolek je řízen šestičlennou Radou PCFU, kterou volí a může odvolat Valná hromada spolku. Valná hromada pak volí předsedu, který za spolek právně zodpovídá a prezentuje jej.

Idetifikační číslo sdružení je: 22607331