Právě si prohlížíte Plzeň známá neznámá: Tyršův sad

Plzeň známá neznámá: Tyršův sad

Jen kousek za Plzní se nachází ojedinělý krajinný prvek. Kus staré kulturní krajiny, která jakoby zázrakem přežila dvacáté století a blízkost velkého krajského města. Místo, které bylo zachráněno těsně před svým zánikem a které ani dnes není mimo nebezpečí zániku. Krom jiného je to však také potenciální cíl pěkného výletu, se skvělým výhledem a ideální místo pro piknik. Vítejte v Tyršově sadu.

Jedná se o nečekaný kus suchomilné přírodní krajiny, která kdysi bývala v hojném počtu pevnou součástí této země. Dnes jsou taková místa, která spoluvytvářel člověk a jeho způsob obživy velmi vzácná – o to více u velkého města. Způsob obživy lidí této země se ve dvacátém století proměnil a udržování sadů, spásání luk a starání se o společnou krajinu prakticky vymizelo. Původní hospodářské využití krajiny se během druhé poloviny dvacátého století drasticky proměnilo a kam nemohla mechanizace, tam to bylo zapomenuto. I tento sad málem zanikl. Nebyl udržován, začal zarůstat dřevinami a ovocné stromy začaly být dušeny.

Třešňový sad se nachází na západním svahu vrchu Chlum a je z něj krásný výhled do krajiny. Jedná se tak o dobře osluněné místo, které bylo využíváno nejen jako sad, ale i jako pastva (nejčastěji pro ovce). Naštěstí je od roku 2014 o sad pečováno spolkem Juniperia a ten jej vyčistil a udržuje jej bez náletových dřevin. Svým zásahem ho zachránil před jistým zánikem. Dnes je to příjemné místo k odpočinku s pěkným výhledem a můžete zde obdivovat vzácné suchomilné rostliny a živočichy. Doufejme, že současné developerské tlaky nevymažou toto vzácné místo z příměstské krajiny.

Zajímavé odkazy:
Zpráva o obnově tohoto sadu
Informace o pokračující obnově v roce 2016
Návrh na vyčištění sadu na výzvě od Pěstuj prostor

Napsat komentář