Právě si prohlížíte Plzeňsko známé neznámé: Chotěšov

Plzeňsko známé neznámé: Chotěšov

Jsou prázdniny a my objevujeme zajímavé vsi a městečka v okolí Plzně. Tentokrát vás vezmeme do Chotěšova, kde se nachází národní kulturní památka, ale také celá řada menších zajímavostí.

Vyrážíme na výlet po poměrně nenápadné vsi, která od rušné hlavní silnice nevypadá nikterak zvláštně, ale skrývá nejednu neuvěřitelnou památku! A vy už určitě tušíte, kam budou mířit naše první kroky.

Národní kulturní památka, jedna z nejrozsáhlejších staveb v kraji, majestátný a krásný klášter Chotěšov. Kdybychom jej chtěli projít celý a ukázat vám vše podstatné, byl by díl dlouhý a jen o něm. Proto vám rovnou doporučíme využít možnosti komentovaných prohlídek, o nichž naleznete informace v přiloženém QR kódu.

Abychom se lépe zorientovali, tak se podívejme na plán kláštera. Ústřední budovou je barokní konvent s rajským dvorem. Z ulice dobře viditelná je budova prelatury, ke které přiléhá 160 metrů dlouhý pás hospodářských a ubytovacích staveb, které tvoří zázemí bývalého kláštera. Konvent obklopuje několik zahrad. Velký park s kašnou a vzrostlými stromy, dále severní zahrada a takzvaná šípová zahrada a pak nově upravená zahrada jižní. K té přiléhá i takzvaný letohrádek, dnes expozice historie hasičské techniky.

My jsme byli na návštěvě v týdnu, kdy je možné projít zahrady kláštera a letmo si tak prohlédnout areál. Původně Ženský klášter byl založen blahoslaveným Hroznatou mezi lety 1202–1210 a to na místě již existující drobné osady Chotěšov. Během své historie si klášter prožil mnohá příkoří. Byl mnohokrát vypleněn a zpustošen. Husitské plenění si ještě na konci videa připomeneme.

Dnes zde můžeme obdivovat nádherný pozdně barokní areál, který byl vystavěn v letech 1734 – 1756. Klášter byl zrušen Josefem II krátce poté, v roce 1782. Od té doby tu byla internátní dívčí škola, starobinec a nejhůře se na celém areálu podepsala armáda v druhé polovině 20. století. Nyní komplex prochází dlouhou a náročnou obnovou. A to díky obci Chotěšov a místnímu občanskému sdružení.

Na zahradě můžete obdivovat třeba mohutnou štítovou zeď, či dvě do ní osazené věže. Jedna bývala vodárnou a druhá sloužila jako sýpka. Právě druhá věž je přístupná a nabízí prohlídku jejího interiéru a rozhled do kraje. Využít můžete také dalekohled. Dalším z přístupných objektů je budova barokního pavilonu, ve které je umístěna zmíněná hasičská expozice. Krom exponátů stojí za pozornost i samotný interiér stavby s pěknými klenbami a dynamicky modelovaným půdorysem.

Byly bychom tu déle, ale pojďme objevit i další zajímavosti Chotěšova. Vy se sem můžete vrátit na víkendové komentované prohlídky, či věhlasný Večer pro klášter Chotěšov, který probíhá začátkem srpna.

Opouštíme areál a kolem kostela Narození Panny Marie, míříme do takzvaného Podklášteří. Najdeme tu pitoreskně rozeseté chalupy v prudkém svahu pod klášterem. Takové podmínky umožnily vytvořit zcela osobité prostředí. Je tu řada pěkných zákoutí a dobře dochovaných stavebních prvků, připomínající zlatou éru lidové architektury. Vydejte se sem raději včas.  Současné necitlivé úpravy zdejších domů a demolice postupně toto krásné zákoutí obírají o jeho výjimečnost.

Dalším krásným místem, které se nachází hned pod zdmi dolní zahrady kláštera je skupina domků a hospodářských staveb u rybníků zvaných Velká a Malá Sakta. Nejen že je z těchto míst krásný výhled na klášter, ale řada staveb umístěných přímo u rybníků vytváří pro západní Čechy dost netypická panoramata. Jednou z těch nejhezčích je bílá a nízká budova bývalé rybárny z poloviny 18. století. Patří k hospodářskému zázemí bývalého kláštera a není tu sama. Krom mlýna je tu ještě jedna naprosto unikátní stavba.

Mohutná střecha, odhalené kamenné zdi, krásná okna, romantické zákoutí nad potokem. Navíc pozorné oko může spatřit i gotické ostění. Díváme se totiž na starý chotěšovský pivovar se středověkými základy, renesančními a barokními detaily. Současná podoba pochází z 18. století. Skutečně cenná a unikátní stavba. Tento objekt má velké štěstí, protože je příkladně opravován.

Na závěr nás čeká výstup zpět ke klášteru, kde se nachází Sloup se sochou Panny Marie, ke kterému se váže zajímavý příběh. Sloup totiž připomíná místo, kde byl Husity v lednu roku 1421 do sudu zatlučen a ze svahu shozen vůdce obránců kláštera. Při obraně si totiž počínal velmi zdatně a mnoho husitů za to zaplatilo životem. Pomsta dobyvatelů tak byla skutečně trýznivá.

Napsat komentář