Právě si prohlížíte Plzeňsko známé neznámé: Zdemyslice

Plzeňsko známé neznámé: Zdemyslice

Jsou prázdniny a tak jsme si pro vás připravili speciální minisérii, která zaplní letní čas. Zveme vás na prohlídky obcí, které jsou nedaleko Plzně a nabízejí řadu zajímavých cílů výletů. Začínáme ve Zdemyslicích.

Video si můžete pustit zde.

Prostě si Plzeň známá neznámá dává přes prázdniny pauzu vyplněnou výlety. Vybrané Zdemyslice jsou obec, které na malém prostoru skrývá řadu nečekaných zajímavostí. Od Plzně jsou 20 kilometrů a vlak vás sem hodí za patnáct minut. Co nás tu čeká? Společně si prohlédneme gotický kostel, klasicistní most, parádní mlýn, pěknou lidovou architekturu, ale také jeden velký kámen.

Nejdřív trochu historie. Když se podíváme na mapu, má obec trochu podezřelý tvar. Tady je náves, ale kostel stojí poněkud mimo. Historická mapa z roku 1840 ukazuje ten binec ještě lépe. Proč to tak je? No, zřejmě kolem původního kostela stávala první osada, připomínaná už v roce 1115. Velké návsi se soustředěnými velkými usedlostmi, to je až pozdější záležitost. Kostel samotný byl založen někdy ve 14. Století a buď využívá prostor nějaké starší církevní památky, anebo současná náves Zdemyslic je až z pozdější doby.

Obec původně patřila k různým klášterům. Nejdříve k tomu v Kladrubech a později k Nepomuku. Nebylo tu proto žádné panské sídlo nebo tvrz. Nicméně v husitských válkách se to změnilo a obec patřila panským rodům, Jednu dobu dokonce byla majetkem hned rodů dvou.

Ale nechme historie, pojďme k první památce!

Kostel sv. Mikuláše je jednoduchá jednolodní stavba s malou vížkou, která svým vzhledem jasně říká, že je velmi stará. A skutečně, některé stavební prvky odkazují už na 14. století! Zejména presbytář je pěkně autentický.

Vstupní portál kostela však goticky vypadá jen na první pohled. To je až úprava z poloviny 19. století. Gotický tvar to sice má, ale je to příliš schematické, chybí tomu patina, ale hezké to je. Kolem kostela je původní zdemyslický hřbitov. Ten tu fungoval do roku 1938. Dnes je to klidné místo, ze kterého si můžete prohlédnout zajímavé stavby kolem. Všimněte si také, že kostel stojí na vyvýšeném pahorku, který ze tří stran vyčnívá nad okolní terén. Že by tu přeci jen nějaké tvrz někdy stála?

Pojďme dál, nedaleko kostela protéká Úslava a tu překonává opravdu pěkný most! Tento most byl otevřen v roce 1883 a jedná se o ukázku perfektně odvedené kamenické práce. Čtyři oblouky překonávají řeku Úslavu. Jen málo takto krásných mostů přežilo pragmatické dvacáté století s jeho uslintaným litím betonu. A jedna zajímavost. Po dokončení mostu se zapomnělo na kolaudaci a tak mu 50 let chyběla razítka. A přesto nespadl.

A mimochodem, když most přejdete, poněkud překvapivě se dostanete do Španělska.

Pojďme zpět na druhou stranu. Při cestě vzhůru od mostu nás zaujmou monumentální stodoly, neklamná známka toho, že jsme u srdce každé vesnice – panského dvora. Tyto statky je dobré si prohlídnout. Bývají největší v obci a taky bývají nejstarší, mnohdy pocházejí už ze středověku.

Na návsi je všechno jak má být. Je tu autobusová zastávka, rozestavěné statky s mnohdy velmi zajímavými ploty. Dále tu je bývalý vážný domek, pozor ať na něm nezaparkujete. Dále hospoda s kulturním domem a uprostřed návsi důstojný pomník obětem 1. světové války s pěkně řvoucím českým lvem.

Dále budeme sledovat žlutou turistickou trasu, která vychází rovnou z návsi a směřuje k řece Úslavě. Tato značená trasa nám umožní poměrně jedinečný zážitek. Projdeme nádvořím bývalého zdemyslického mlýna.  Nad ním je navíc vidět cíl dnešního výletu – skála Baba. První zmínka je o mlýně je už z roku 1603! Současná podoba je z roku 1916, kdy byl mlýn modernizován a přestavěn. Později přibyla ještě elektrárna. Mlýn zvaný Strýčkův postihlo stejné neštěstí jako tisíce jiných mlýnů. Po roce 1948 byl zestátněn, provoz nuceně zastaven a po čase zrušen. Naštěstí od tisíců jiných mlýnů, ale nebyl zbourán a ještě v osmdesátých letech tu byla obnovena vodní elektrárna, která je tu dodnes. Můžete zde obdivovat historické ostění dveří, náhon a řadu staveb kolem.

Na závěr nás čeká krátký, ale poměrně intenzivní výšlap na nedalekou skálu. Stačí přejít po nově zbudované lávce řeku a popojít pár metrů ke skále, které se říká Baba. Cesta vzhůru je příkrá, ale na skále je pěkné odpočinkové místo. Je to jeden z nejkóničtějších skalních výchozů nad Úslavou a je oblíbeným lezeckým místem. Pro běžné turisty je tu alespoň romantické místo k posezení a výhled na Zdemyslice.

Napsat komentář