Právě si prohlížíte Plzeň známá neznámá: Čertova kazatelna

Plzeň známá neznámá: Čertova kazatelna

Dnes vás vezmeme tak trochu na výlet k jedné přírodní památce. Tak se však stále nachází v okrese Plzeň město a vlastně nedaleko od centra. Pojďte prozkoumat Čertovo kazatelnu.

Čerta bychom tu dnes potkat neměli, za to se dočkáme tvarově velmi zajímavé skály i pěkných výhledů. Malý radčický pískovcový ráj nalezneme u silnice mezi zmíněnou obcí a Plzní. Celá lokalita je od roku 1976 chráněnou přírodní památkou a má rozlohu 3,3 hektaru. To je sice málo, ale na tomto malém prostoru je rozhodně co k vidění.

A dle čeho skála přišla ke svému názvu? Podle tří ikonických skalních věží. Tři mohutné skalní věže skutečně mohou připomínat kazatelnu. A když je to takto mohutná kazatelna, navíc s tvaroslovím mordorských věží, či helmy samotného Saurona, tak i před narozením Tolkiena bylo lidem jasné, že za užíváním takové kazatelny může být jedině bytost velmi zlá.

Dnes nad kazatelnou trůní dvě věže zámečku, bývalého letního sídla rodiny Lobkowiczů, které tu bylo vybudováno v roce 1907. Nyní v zámečku sídlí umělecká škola a pro místní začínající sochaře musí být zdejší roztodivné pískovcové útvary zajímavou inspirací.

A jak celá tahle krása vznikla? Je za tím dlouhý geologický proces. Postupně se zde ukládaly sedimenty, které přinášely řeky. Někdy řeky tekly rychleji, takže tu můžeme dnes obdivovat vrstvy pískovce s většími kusy valounů. Jindy byly toky pomalé a usazoval se tu jemný písek, který vytvářel jemnozrnný pískovec. Cizími slovy jsou tu arkózy až arkózovité pískovce, místy s valouny až 6 cm velkými.

Sem tam můžeme na skále objevit šedavé až černé vrstvy. Ty vznikly tak, že zde kdysi bývala rašelina, která byla rychle překryta dalšími vrstvami a postupně v hloubce stlačena. Dnes je z ní jílovitá hornina s příměsí velmi jemných zrníček křemene. Jedná se tedy o prachovec.

To vše jsou procesy, které probíhaly v období karbonu před přibližně 300 miliony lety. Nicméně to, co dnes obdivujeme na místních skalách – všemožné tvary, prohlubně a pitoreskní záhyby, to vytvořila až mnohem později voda!

Celé tyto skalní bloky byly postupně odhaleny proudící řekou Mží, která se zahlubovala do místních pískovců. Odhalené skály pak dále modelovala tekoucí voda z dešťů a různých potůčků. Své tu zanechal také mráz a větrná eroze.

Díky tisícileté práci vody a času můžeme dnes obdivovat toto až pohádkové zákoutí.

Pohádkovou atmosféru však značně nabourává zdejší rušná silnice, která se ostatně také podílí na narušování této památky. V roce 2003 musely být skály zajištěny a během zajištění vznikla také betonová zeď u silnice, která tuto komunikaci chrání.

Pojďme na závěr někam, kde to bude hezké a trochu klidnější. Nad jednou z chat u silnice si její tehdejší majitel nechal vztyčit malý křížek. Křížek neváže žádnou legendu, jeho úkolem bylo ozvláštnit samotné místo. Nad ním se pak nachází oblíbená vyhlídka a na té dnešní putování zakončíme. Z vyhlídky je parádní výhled do údolí řeky Mže a na samotnou Plzeň.

Související zajímavosti:
Čertova kazatelna na wiki
Čertova kazatelna na Hrady.cz

Napsat komentář