Právě si prohlížíte Plzeň známá neznámá: Jez Štruncovy sady

Plzeň známá neznámá: Jez Štruncovy sady

Dnes vás vezmeme na výpravu za jednou technickou památkou, která představuje část velkého projektu, ze kterého však zbyla jen tato jedna stavba, která dnes slouží lepším účelům, než na které byla původně stavěna.

Možná jste si někdy všimli, že mezi bývalou čtvrtí Rychtářka a Roudnou je řeka Mže nezvykle široká a na první pohled také hluboká. Nebývalo tomu tak vždycky. Současná podoba řeky a její nestandartní šířka vznikla až v roce 1983, kdy byl dokončen experimentální klapkový jez, který se dnes nachází zhruba 300 metrů před místem, kde Mže a Radbuza splynou v jednu řeku pojmenovanou Berounka. Ale popořadě.

O klapkovém jezu jsme již jednou natáčeli. Tehdy jsme mluvili o jezu v Křimicích, který pochází z počátku dvacátého století. Je to specifický typ jezu, který umožňuje polohovat stěnu jezu, takzvanou klapku a tím regulovat výšku hladiny za jezem. Ten v Křimicích byl polohovatelný pomocí soustrojí nad jezem. Ten ve Štruncových sadech má naopak polohovací zařízení skryté dole a konstrukce vyrobená ve Škodových závodech tak představuje překvapivě robustní zařízení se smělým technickým řešením.

Je zajímavé, že kamenné koryto řeky je o šedesát let starší než samotný jez. Přitom původně zde byla řeka značně užší. Už tehdy totiž existovaly plány, které nám osvětlí to, proč zde tato komplikovaná stavba vznikla.

Od počátku dvacátého století totiž mnozí snili o splavnění řeky Berounky a části Mže. Původní záměr realizován nebyl a ten z druhé poloviny dvacátého století zase počítal s rozsáhlými úpravami celého toku Berounky včetně velké přehradní nádrže v nejcennějších částech Křivoklátska.

Nakonec byl z celého záměru realizován jen tento jez. Památkou na původní záměr je nedokončená plavební komora, která měla umožnit lodím plout dále. Jez totiž nadržoval vodu dále proti proudu a plavební komora měla lodím umožnit překonat výškový rozdíl.

A kam měly lodě plout? U Skvrňan měl vzniknout velký nákladní přístav, kde měly být nakládány těžké a rozměrné výrobky ze Škodových závodů. Stěží představitelná věc co.

Nakonec však přílišná ambicióznost projektu, který v realitě osmdesátých let byl stěží ufinancovatelný, revoluce v roce 1989 a postupný zánik těžké výroby ve Škodovce, nechaly smělé plány utonout ve vodách řeky. Nedokončená plavební komora byla nakonec osazena malou vodní elektrárnou, která dodnes funguje a dodává elektřinu. Což je mnohem sympatičtější účel, než ohromný nákladní přístav, zničená řeka a nákladní lodě.

A jez samotný? V roce 2014 byl opraven, je stále funkční a vzedmutá řeka nabízí řadu možných využití. Co takhle plovárnu, půjčovnu loděk, či pěknou kavárnu nad širokou řekou? Co myslíte?

Související zajímavosti:
Informace o jezu na webu nebezpečné jezy
Informace o opravě jezu
Naučná stezka údolím Mže a Berounky

Napsat komentář