Právě si prohlížíte Plzeň známá neznámá: Boží muka v Bolevci

Plzeň známá neznámá: Boží muka v Bolevci

Dnešní díl naší série vás vezme k několika sice málo nápadným, ale o to významnějším památkám. Prohlédneme si totiž místní boží muka, tedy drobné sakrální památky, či památky odkazující k nějaké dávné historické události lokálního významu. Bolevecké drobné památky jsou výjimečné svým stářím, vždyť jsou převážně renesanční a už ze 17. století! Váže se k nim však i celá řada příběhů. Některé z nich si připomeneme v dnešním díle.

Video si přehrajte zde.

Původní umístění některých těchto cenných drobných památek bylo jiné, ale při budování panelového sídliště, kterému padla za oběť nejen velká část Bolevce, ale taky rozsáhlá kulturní krajina, byly tyto památky převezeny na náves v Bolevci. Pojďme si jednotlivé představit.

Steklinovská boží muka
Umístění v katalogu Křížky a vetřelci

Cenná památka z roku 1666, které původně stála v ohradní zdi domu číslo 63 v Ledecké ulici. Dům musel při stavbě sídliště ustoupit výstavbě a boží muka byla přemístěna na boleveckou náves. V roce 2000 však měnila svoji polohu znovu na poměrně nevhodné místo doprostřed zbytkové zelené plochy, rušné silnice a zbytku vesnice Bolevec. K těmto božím mukám se váže zajímavý příběh, který si můžete prohlédnout na přiloženém videu. Na podstavci čteme tesaný nápis: HONS STEKL MARKITA STEKLIN 1666.

Pechatovská boží muka
Umístění v katalogu Křížky a vetřelci

Další kvalitní pozdně renesanční památka je z roku 1690. Původně boží muka stála při silnici k Ledcům a Záluží nad lomem před Dostalkou, v prostoru dnešní točky tramvaje č. 4. Do současné pozice byla přesunuta v roce 1985. Celá muka jsou vysoká 3,4 metru, korunována jsou zlatou souškou Panny Marie. Na čelní straně soklu je vytesaný nápis IAN PECHAT CATERINA PECHAT TOWA 1690.

Gryspekovská boží muka
Umístění v katalogu Křížky a vetřelci

Nejstarší a vizuálně možná nejzajímavější jsou boží muka umístěná na zídce v horní části bolevecké návsi. Jedná se o velmi kvalitní renesanční práci, která byla realizována v roce 1606. Původně stála na rozcestí k Malému Bolevci, na počátku ulice K prokopávce. V roce 1981 však do této památky nabouralo auto, které je povalilo, a v příkopu pak ležela několik let, než byla v roce 1985 partou nadšených zachránců přemístěna na boleveckou náves. Na čelní straně dříku pod hlavicí je tesaný letopočet 1606, na pravé straně iniciály S. K. A.

Kocherská boží muka
Umístění v katalogu Křížky a vetřelci

Poslední z představených božích muk jsou ta, která stojí před domem číslo 12 v horní části bolevecké návsi. Původně stála u tehdejší spodní části Bolevce u bývalé točny trolejbusů. V roce 1985 byla přemístěna na současnou pozici. Boží muka pochází z roku 1693, ale nalezneme na nich ještě jeden nápis, který odkazuje k roku 1841, kdy byly přeneseny na jejich druhotné místo. Celý nápis pak zní: 1841: Přenesené r. 1841 paměti Boleveckých sousedů totiž: Jos. Škardy. Jos. Sstekla. M. Maura.

Napsat komentář