Právě si prohlížíte Plzeň známá neznámá #100 Pecihrádek

Plzeň známá neznámá #100 Pecihrádek

Pořad Plzeň známá neznámá pokračuje i po svém 99. Dílu, který měl sérii původně uzavřít, ale vaše ohlasy nás přesvědčily a budeme se i nadále potkávat každou neděli v sedm večer s novým dílem. Tentokrát se vypravíme na hrad.

Video si můžete pustit zde.

Pokud se vypravíte ke kostelu sv. Jiří, možná si všimnete malého kopce na druhé straně řeky. Na vrcholu je jedno z mála míst na území plzně, kde je doložený hrad. No… hrad, spíše taková malinká tvrz. Tedy v podstatě jen věžovitá stavba – v tomto případě roubená, obehnaná palisádou a příkopem. Hlavně je to skvělý cíl výletu.

Abychom se od Doubravky dostali na Pecihrádek, musíme překonat řeku Berounku po zajímavé zavěšené lávce. Za lávkou začne trocha dobrodružství, bude totiž třeba opustit značenou cestu. Za mostem stoupá cesta prudce do kopce a tady se musíme odpojit od žlutě značenou turistické cesty a využít nenápadnou pěšinu. Ta vás provede skrz křoviny a kopečky až na ostrožnu vypínající se nad soutokem řeky Berounky a Úhlavy.

Historie osídlení tohoto místa je nečekaně dlouhá. Před Slovany tady byli lidé minimálně dvou odlišných kultur. Pravěké osídlení, které zde vzniklo zhruba tři tisíce let před naším letopočtem, tu zanechalo kamennou sekerku. Bylo zde zřejmě sídliště Chamské kultury.  Bronzovou sekerku tu zase zanechali lidé o patnáct set let později. Nás však zajímá především tvrz, která zde byla založena ve 13. století. Kdo ji založil, není známo, písemné prameny o tomto místě prakticky nejsou.

Tvrz zde existovala nečekaně krátkou dobu, prakticky jen jedno století až do doby, kdy z neznámých důvodů vyhořela. O dvě století ji přežil jen hospodářský dvůr, který byl původním hospodářským zázemím tvrze. I ten zanikl už někdy na konci 15. století. Pak bylo toto místo prodáno městu Plzni. Poté se sice začínají objevovat písemné zmínky častěji, bohužel však je toto místo nazýváno Hrádek a tudíž není jasné, zda jde o tento hrádek, Kunčin hrádek nebo třeba Hradiště na jihu Plzně. Ono se jmény a pomístními pojmenování je to vždy složité. Pecihrádek se tu začíná říkat až v 18. Století, ale to už je spíš místem prvních romantických výletů.

Dnes tu po staré tvrzi najdeme jen samotné tvrziště, vyvýšené místo, na kterém stála tvrz. Archeologický výzkum tu nikdy neproběhl a tak se podoba tvrze odvozuje od jiných, které se dochovaly. V místě snížení valu byl zřejmě most a tedy i přístupová cesta. Dnes jsou zde trosky pokusného mostu novodobého. Tyto trosky jsou zajímavé tím, že jsou z ručně otesaných trámů. Dá se tu také najít příkop, který předěluje návrší od původního hospodářského dvora. Zejména je to ale pěkné romantické místo k výletu a posezení.

Související zajímavosti:
O Pecihrádku na Wikipedii

Napsat komentář