Právě si prohlížíte Plzeň známá neznámá: Nová Hospoda

Plzeň známá neznámá: Nová Hospoda

Zveme vás na rychlou prohlídku Nové Hospody, bývalé osady, která je dnes součástí Plzně a leží v blízkosti Borských polí. Podíváme se na příběh jejího vzniku a také na jednu archeologickou lokalitu celostátního významu.

Video si můžete pustit zde.

Na západ od centra Plzně, za Borskými poli, se rozkládá bývalá vesnice Nová Hospoda. Dnes si rychle projdeme jak náves, tak si uděláme i rychlý výlet do lesa za obcí. Nová Hospoda je z obcí, které spadají přímo pod Plzeň – pokud nepočítáme Valchu, vůbec nejmladší, vznikla teprve ke konci 17. století. Parodoxně však se na jejím území nachází jedno z velmi starých pohřebišť, které vzniklo daleko před počátkem našeho letopočtu.

Začínáme na návsi, která je obklopena osmnácti domy, z nichž pár posledních ještě upomíná na původní statky a usedlosti. Nová Hospoda je také jednou ze zcela výjimečných obcí, jejichž název vypovídá něco o jejím vzniku. Kolem roku 1690 tu byl založen vrchnostenský hospodářský dvůr náležející ke křimickému panství. Jejich velký dvůr, který pak nesl číslo popisné jedna, se z části dochoval dodnes. Jeho původní název byl Grünhof – Zelený dvůr. Na počátku osmnáctého století pak při dvoře vznikla hospoda, které se začalo říkat nová, a název byl na světě. Hospoda byla blízko důležité cesty na Domažlice a díky tomu se jí dařilo. Kolem hospody a dvora pak vznikly první chalupy.

Během osmnáctého a devatenáctého století vznikla kolem původního dvora řada stavení, které se seřadily kolem malé návsi. V okolí se také těžilo a blízkost rostoucí Plzně nakonec způsobila, že se osídlení rychle rozrůstalo.

Dominantou návsi je místní kaplička. Tato kaple byla vystavěna v roce 1857 a je zasvěcená sv. Vavřinci. V Nové Hospodě dnes žijí aktivní lidé, kteří udržují povědomí o místních rodinách a událostech a proto se sem ještě vrátíme a přineseme podrobnější a delší díl o celé obci. Dnes však míříme ještě dál.

Pokud se z návsi vydáte západním směrem, následně zahnete do ulice Konečné a půjdete dále do lesa, naleznete zde jedno z největších mohylových pohřebišť celých Čech. Byla zde dokumentována více jak stovka mohyl a mnohé z nich obsahovaly zajímavé artefakty. Co je to mohyla? Jedná se o pohřební pahorek, pod kterým mohou – ale také nemusí, být pohřbení lidé a to buď jeden, anebo hned několik.

Jelikož se zde pohřbívalo hodně dlouho, od doby zhruba 1 600 před naším letopočtem, až do přibližně roku 1000 před naším letopočtem, najdeme zde pohřby jak kostrové, tak i pohřby, které obsahují jen popel.

Mohyly jsou po třech tisících letech jen drobné vyvýšeniny, které se docela špatně hledají, a právě zimní období je na jejich prohlídku nejlepší. V létě toho přes vegetaci mnoho vidět není. A jak to tady v průběhu času vypadalo?

Postupně zde vznikaly mohyly. Byly různě vysoké, různě zdobené a využívali je lidé zřejmě několika kultur. V té době to bylo udržované místo bez lesa a v určité době byla v blízkosti i malá osada. Po skončení mohylového období a s příchodem jiných kultur, mohyly zarostly. Znovu se zde pohřbívalo až po příchodu Slovanů, kteří zde v osmém a devátém století zanechali několik mrtvých, které pohřbili do starších mohyl. V novověku zde kvůli Nové Hospodě vznikla pole a část mohyl zanikla. Další zánik, zhruba poloviny mohyl, nastal v důsledku výstavby domků od dvacátých let 20. století do druhé světové války. Zničené mohyly byly většinou před zástavbou dokumentovány plzeňskými archeology.

Návštěvu jednoho z nejstarších míst široko daleko můžeme jen doporučit.

Zajímavé podrobnosti:
O Nové Hospodě na webu oplzni.eu

Napsat komentář