Právě si prohlížíte Plzeň známá neznámá: Kilometrovka

Plzeň známá neznámá: Kilometrovka

Kilometrovka patří mezi ty známá místa Plzně. Je to cenná alej, která spojuje Radčickou ulici, respektive střed města s Lochotínským parkem. Druhý Plzeň známá neznámá se podíval na její historii i současnost. Alej byla vysázena v roce 1893 (vyměřena o rok dříve) a dodnes je cennou spojnicí, kterou využívá řada lidí jdoucích z města na nejlidnatější plzeňské sídliště.

Alej tvoří zhruba dvě stovky stromů, které lemují přímou cestu o délce 1070 metrů. Na cestu nesmí motorová vozidla a tak je klidnou oázou, ve které se dá na procházce strávit dost času. Skladba stromů je pestrá. Převahu má jasan, ale našli bychom zde i lípy (velkolisté a malolisté)ú, olše, topoly, vrby, jeřáby, trnovníky, jilmy, duby, jeřáby a další dřeviny. Od roku 1987 je alej chráněna jako krajinná dominanta.

Výjimečnost této aleje tkví také v tom, že se jedná o cenný kus zeleně přímo v centru velkého města. Taková drahocenná skutečnost je něco, nač může být Plzeň opravdu hrdá. Celé okolí pak přímo vybízí, aby se z něj stal vnitroměstský park, který by výrazně zkvalitnil život místních obyvatel. Ostatně, nejen pro lidi je alej důležitá. Úzký pruh neobhospodařované zeleně, který se kolem aleje nachází je důležitým místem pro život menších živočichů a rostlin.

Zajímavostí této aleje je fakt, že její zaměření, vysázení a prvotní údržbu obstaral okrašlovací spolek. Devatenácté století bylo ostatně obdobím vzepětí občanské sounáležitosti a lidé si tehdy dokázali zařídit leccos. Od stavebního družstva, přes pojištění až po údržbu krajiny, ve které žili. Toto v mnohém inspirující období nám zanechalo mnoho z toho, kvůli čemu se vypravujeme na výlety a máme rádi českou krajinu.

Související odkazy:

Soupis památných stromů v Plzni

Napsat komentář