Právě si prohlížíte Plzeňsko známé neznámé: Hradec

Plzeňsko známé neznámé: Hradec

Jsou prázdniny a my vás bereme do zajímavých městeček a vesnic kolem Plzně. Tentokrát jsme vyrazili objevit Hradec u Stoda, kde se nejen dobře vykoupete, ale je tady i leccos k vidění.

Video si můžete pustit zde.

Ačkoli je dnes Hradec malou vsí mezi Holýšovem a Stodem, jeho historie je nečekaně dlouhá a zajímavá. Kdysi to dokonce bývalo správní středisko zdejšího kraje. A taková historie po sobě zanechala řadu stop. Dnes se tak můžete těšit na hradiště, dvouvěžový kostel, nádhernou faru, řadu pěkných domů, viadukt jak někde ze Skotské vysočiny a oblíbený lom.

Nezdržujme to, pojďme rovnou na hradiště. Na první pohled to není dobře poznat, ale polovina vsi je postavená uprostřed rozlehlého hradištního areálu. Slovanské opevnění – předchůdce hradů, zde bylo vybudováno v 9. a 10. století. Na mapě vidíme, jak rozsáhlé šestihektarové hradiště bylo. Skládalo se z akropole a přehradí. Mapa z roku 1840 ukazuje celý areál ještě bez zástavby. Tehdy se zde hospodařilo na polích. Dochovalo se docela dost z valů. Zejména na západní straně i na východní. My jsme se byli podívat na akropoli.

Ta je protnutá tratí Plzeň – Domažlice, která tu prochází hlubokým zářezem a která jej v šedesátých letech 19. století značně poškodila.

Na tomto dnes klidném místě se stodolou v jedenáctém století vzniklo ještě něco zajímavého! Byl to kostel sv. Vavřince. Kostel zanikl během josefínských reforem a po stavbě obklopené hřbitovem nezbylo nic.

Dominantou dnešní vsi je nádherný dvouvěžový kostel sv. Jiří, který patří mezi nejkrásnější kostely na Plzeňsku. První zmínka o něm je ze 14. století. Tehdy měl jen jednu věž a o něco nižší hlavní loď. Na konci 18. století přibyla věž druhá. Ačkoli jeho podoba vypadá čistě goticky, ve skutečnosti prošel výraznou úpravou v polovině 19. století, při které byl gotizován, tedy všechno, co nevypadalo dostatečně goticky, bylo upraveno tak, aby to goticky vypadalo. I když přišel o svou částečně barokní podobu, výsledek je čistý a impozantní. Dvojice věží vytváří rozpoznatelné panorama viditelné ze širokého okolí. Před kostelem byla v roce 2022 odhalena nová socha sv. Jiří.

A hned vedle kostela je další krása. Kolem roku 1750 zde byla vystavěna rozlehlá symetrická a patrová budova fary. Čerstvě rekonstruovaná stavba je korunována mansardovou střechou a společně s kostelem vytváří malebné zákoutí.

Doporučujeme i prohlídku jádra obce. Nachází se zde celá řada zajímavých domků a statků převážně z 19. století. Zatímco v Dobřívu jsme viděli samé roubenky, tady je naprostá většina staveb zděných. Jedna z nich je i památkově chráněná. A to dům čp. 28. Dnes už je z usedlosti chráněna jen brána a sýpka se zajímavě vestavěnou kaplí. Obytné stavení prošlo poněkud zvláštními úpravami.

Postupujeme dále kolem Touškovského potoka, který překlenuje mohutný viadukt. Viadukt byl vystavěn společně s celou tratí v letech 1861 – 62. Je to krásná industriální památka, která uprostřed obce vytváří neopakovatelné pohledy. Je vybudován z velkých kamenných bloků a pěkný ze všech stran.

Kolem Touškovského potoka vznikla v 19. století zástavba menších usedlostí a domků, které se musely vměstnat mezi skály na jedné straně, valy hradiště na straně druhé a ještě musely být v dostatečné vzdálenosti od potoka. Potok je dnes obklopen udržovanými záhony, keříky a moly a je to opravdu podmanivé místo.

Někteří z vás už vědí, kam tyto krásné ulice vedou. Hradecký lom je oblíbené koupací místo pro široké okolí. Voda tu bývá pěkná až do pozdního léta a intimní prostředí mezi stěnami bývalého lomu přímo zve k poklidnému odpočinku. Překvapivé je, že lom na kvalitní kámen byl otevřen teprve v roce 1961 a těžba byla ukončena už v roce 1985. Ačkoli tu rachot těžebních strojů utichl nedávno, dnes je tu jen mír a pohoda. Až se někdy vypravíte vykoupat do zdejšího lomu, nezapomeňte si prohlídnout i samotnou obec, stojí to za to!

Napsat komentář